O szkole

Baza dydaktyczna Szkoły:

Szkoła z prawie stuletnią tradycją jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. W roku szkolnym 2017/2018 do dyspozycji uczniów oddaliśmy dwie nowoczesne pracownie: komputerową i biologiczno-chemiczną. Pracownia komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows 10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do Akademii Cisco Basic.
Read more

Baza dydaktyczna Szkoły: (3)

Szkoła z prawie stuletnią tradycją jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. W roku szkolnym 2017/2018 do dyspozycji uczniów oddaliśmy dwie nowoczesne pracownie: komputerową i biologiczno-chemiczną. Pracownia komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows 10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do Akademii Cisco Basic.
Read more

Zajęcia dla uczniów:

Proponowana oferta zajęć uwzględnia różnorodne zainteresowania uczniów i służy wszechstronnemu ich rozwojowi. Są to: matematyka w biznesie, zajęcia ekologiczne, klub debat oksfordzkich, zajęcia artystyczne, koło teatralne, koło strzeleckie, świat w obiektywie kamery, z retoryką za pan brat, zajęcia z astronomii i astrofotografii oraz zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego.Zajęcia do wyboru w klasie pierwszej: muzyka/plastyka

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:

W rankingu „Perspektyw” wśród najlepszych liceów zdobyliśmy po raz kolejny tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”; zostaliśmy uhonorowani tytułem „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, przyznanym nam przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej jako placówce życia publicznego mającej niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny;
Read more

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej Szkoły jest świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa ceniącego wiedzę. Człowiekiem przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym i patriotycznym. Będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia, który posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich i cudzych działań.
Read more

Współpraca

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: Co roku nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach, co służy popularyzacji osiągnięć naukowych, poszerzaniu wiedzy, pogłębieniu zainteresowań i wymianie doświadczeń. Systematycznie odwiedzają nas przedstawiciele ponad 15 uczelni, prowadząc warsztaty i wykłady. Współpracujemy między innymi z: Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską, Uniwersytetami: Jagiellońskim, Śląskim, Opolskim,  Łódzkim, Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Read more
     Link do rekrutacji (https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/) Link do instrukcji korzystania z systemu rekrutacyjnego (https://youtu.be/2cRjtr30HZc)
Regulamin rekrutacji do klas pierwszychI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcuna rok szkolny 2020/2021       
do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu oraz Technikum Nr 1 na rok szkolny 2020/2021       
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 1 w Lublińcu na rok szkolny 2020/2021       
 Dokumenty rekrutacyjne  (http://mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/dokumenty-rekrutacyjne.pdf) do klas pierwszychna rok szkolny 2020/2021