Klasa 1a - matematyczno-fizyczna

Chcesz zbadać powiązania matematyki z fizyką, astronomią i informatyką? Wybierz klasę matematyczno-fizyczną. Przygotujemy Cię w niej do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

 

Dodatkowy przedmiot: informatyka, specjalność: designer, robotyka, bezpieczeństwo sieci

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, z którymi systematycznie współpracujemy. Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje na kółku astronomicznym, a zajęcia z astronomii odbywać się będą m.in. w obserwatorium astronomicznym w naszej szkole. Dodatkowym przedmiotem rozwijającym Twoje zainteresowania będzie informatyka, prowadzona w pracowni wyposażonej m.in. w sprzęt firmy CISCO. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy uzyskali certyfikaty instruktorów Akademii CISCO: ITE oraz CCNA Routing &Switching.

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach politechnicznych związanych z informatyką, automatyką i robotyką, energetyką, mechatroniką, inżynierią biomedyczną a jednocześnie na kierunkach ekonomicznych związanych z analityką gospodarczą i baz danych. Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: architekt, inżynier informatyk, budowlaniec, automatyk, mechanik. Uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego i ścisłego rozumowania, także innych, np. medycznych, a nawet prawniczych.