Klasa 1c - humanistyczna

Jest to klasa dla przyszłych kandydatów na studia humanistyczne, artystyczne czy społeczne, na kierunki: prawo, dziennikarstwo, historia, produkcja filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, psychologia, filologia polska i klasyczna, animacja kultury, stosunki międzynarodowe i wiele innych..

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Uczniowie tej klasy biorą udział w projektach edukacyjnych, poszerzających ich zainteresowania i umożliwiających różnorodną aktywność intelektualną i artystyczną. Oglądają spektakle teatralne na wysokim poziomie artystycznym, poszerzają wiedzę z językoznawstwa, historii muzyki, filmu i malarstwa.  Uczniowie mogą  uczestniczyć w zajęciach artystycznych, na których rozwijają swój talent sceniczny, mogą też szlifować swój talent dziennikarski, redagując gazetkę i współtworząc telewizję szkolną. Klasy humanistyczne corocznie osiągają sukcesy w konkursach literackich, ortograficznych, recytatorskich, a także organizowanych w ramach Powiatowych Dni Mickiewiczowskich.

Szkoła współpracuje z krakowskim Teatrem Ludowym, który umożliwia uczniom spotkania z aktorami i zapoznanie się z ich warsztatem pracy, Krakowską Agencją Artystyczną w Bielsku –Białej. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, podczas których zwiedzają muzea tematyczne i oglądają spektakle teatralne, m.in. w teatrach w Krakowie, Wrocławiu.