Klasa dwuzawodowa

 

1Ta - TECHNIK INFORMATYK


1Tb - TECHNIK LOGISTYK

 


 

 KLASA 1Ta - TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, matematyka

Uczniowie w tej klasie są przygotowywani do zdobycia 2 kwalifikacji:

  • INF.01 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. 
  • INF.02 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Klasa, która przygotowuje do pracy w zawodzie technik informatyk lub podjęcia studiów na uczelniach politechnicznych i kierunkach informatycznych. Daje jedyną możliwość uzyskania certyfikatów Lokalnej Akademii CISCO i przygotowania do certyfikatów międzynarodowych, które są  pożądane w wielu firmach zajmujących się eksploatacją i montażem sieci komputerowych. Współpracujemy z Politechniką Częstochowską, Wyższą Szkołą Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie i firmą CISCO. Zajęcia będą się odbywać w pracowni informatycznej wyposażonej m.in. w drukarkę 3D, urządzenia sieciowe (routery, switche firmy CISCO), zestawy robotów oraz zestawy do montażu i demontażu komputerów i laptopów.

Zdobywając kwalifikacje uczeń będzie m.in. korzystał z zasobów hardwarowych i softwarowych Lokalnej Akademii CISCO oraz będzie miał możliwość dodatkowego potwierdzenia swoich umiejętności poprzez uzyskanie m.in. certyfikatów: ITE oraz CCNA Routing and Switching.

Po ukończeniu tej klasy uczniowie mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą (sprzedaż i naprawa sprzętu komputerowego), podjąć pracę jako instalator i administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych, analityk baz danych. 


 

KLASA 1Tb - TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • SPL.01 - Obsługa magazynów.
  • SPL.04 - Organizacja transportu.

Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód skierowany do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, z umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. 

Absolwent kierunku zajmuje się: 

  • przygotowaniem procesu logistycznego,
  • sporządzaniem dokumentów logistycznych, 
  • ustaleniem należności za usługi logistyczne, 
  • przygotowywaniem taryf przewozowych i spedycyjnych. 

Potrafi organizować:

  • procesy zaopatrzenia, 
  • magazynowania, transportu i dystrybucji. 

Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostaw i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych. 

Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować i dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Uczniowie tego kierunku wezmą udział w wykładach na uczelniach politechnicznych i ekonomicznych z zakresie ekonomii i logistyki oraz poznają zasady działania firm logistycznych i produkcyjnych podczas wyjść i wycieczek oraz odbywanych praktyk. Dzięki praktykom zagranicznym zapoznają się z działaniem firm logistycznych poza granicami kraju. 

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu egzaminu zawodowego tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe lub rozpocząć pracę w firmach  transportowo - spedycyjnych.