Terminy rekrutacji

do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu
oraz Technikum Nr 1

na rok szkolny 2020/2021

    

 

Regulamin LO

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu
na rok szkolny 2020/2021