O szkole

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:

W rankingu „Perspektyw” wśród najlepszych liceów kilka lat z rzędu zdobywaliśmy kolejno tytuł „Srebrnej Szkoły”, obecnie mamy tytuł „Brązowej Szkoły 2022”; Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, przyznanym nam przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej jako placówce życia publicznego mającej niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny; Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów” – tytuł świadczący o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży; Wyróżniono nas też tytułami: Szkoła Nowych Technologii, Wiarygodna Szkoła, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Read more

Baza dydaktyczna szkoły:

Szkoła ze stuletnią tradycją jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiadamy dwie nowoczesne pracownie: biologiczno-chemiczną i komputerową. Pracownia komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows 10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do Akademii Cisco Basic.
Read more

Zajęcia dla uczniów:

Proponowana oferta zajęć uwzględnia różnorodne zainteresowania uczniów i służy wszechstronnemu ich rozwojowi. Są to: zajęcia ekologiczne, klub debat oksfordzkich, zajęcia artystyczne, koło teatralne, koło strzeleckie, zajęcia z astronomii i astrofotografii oraz zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego. Zajęcia w klasie pierwszej: muzyka.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej Szkoły jest świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa ceniącego wiedzę. Człowiekiem przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym i patriotycznym. Będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i jego najbliższego otoczenia, posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich i cudzych działań.
Read more

Współpraca

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: co roku nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach, co służy popularyzacji osiągnięć naukowych, poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań i wymianie doświadczeń. Systematycznie odwiedzają nas przedstawiciele ponad 15 uczelni, prowadząc warsztaty i wykłady. Współpracujemy między innymi z: Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską, Uniwersytetami: Jagiellońskim, Śląskim, Opolskim,  Łódzkim, Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Read more

Współpraca międzynarodowa

Wzorowo przebiega nasza współpraca ze szkołą partnerską Hans-Thoma-Gymnasium w Lörrach. Wspólne projekty realizowane są we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży „JUNGENDWERK”.Ostatni wspólny projekt nosił tytuł „Stare i nowe stolice Kraków i Berlin”. Równolegle współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury w Lörrach, gdzie uczniowie realizują warsztaty artystyczne oraz projekty w ramach programów Unii Europejskiej Erasmus+ w Niemczech, Turcji, Francji i we Włoszech. Współpracujemy również z Międzynarodową Organizacją AIESEC, organizując dla uczniów warsztaty językowe.

Działalność, projekty

Działalność innowacyjna oraz realizacja projektów Uczniowie klas biznesowych realizują innowację pedagogiczną „Biznesowy początek z angielskim akcentem”. Młodzież bierze udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, w Programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” i „Otwarta Firma”, w ramach których uczy się jak prowadzić działalność gospodarczą i zarządzać własnym biznesem.
Read more

Regulamin

Regulamin rekrutacji do klas pierwszychI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcuna rok szkolny 2022/2023  
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 1 w Lublińcu na rok szkolny 2022/2023  
 Dokumenty rekrutacyjne  (http://mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/dokumenty-rekrutacyjne.pdf) do klas pierwszychna rok szkolny 2021/2022