Klasa 1f - matematyczno-geograficzna

KLASA MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

Klasa matematyczno–geograficzna to najlepszy wybór dla osób zainteresowanych matematyką, a zarazem chcących zgłębić wiedzę z zakresu treści geograficznych. Matematyka jest królową nauk. Benjamin Peirce nazwał ją „nauką, która wyciąga właściwe wnioski”.

Natomiast geografia to spójna wiedza o środowisku przyrodniczym i wszelkich działaniach człowieka. Matematyka oraz geografia pomogą zrozumieć Ci skomplikowany i dynamicznie zmieniający się współczesny świat.

Zestaw rozszerzonych zajęć z matematyki i geografii pozwala absolwentom na dużą elastyczność w wyborze kierunków studiów. Przedmioty te figurują w wymaganiach rekrutacyjnych na kierunkach wielu uczelni. Są wśród nich zarówno uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, jak i politechniki. Przykładami są najlepsze uczelnie w Polsce jak Szkoła Główna Handlowa, czy też Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie.

Po ukończeniu klasy geograficzno–matematycznej możesz studiować na następujących kierunkach: ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, handel zagraniczny, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geologia, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka

- geografia